top of page
סדנאות 2024.jpg

המסע אל הנפש של הדמות

בבסיס הסדנאות עומדת גישה ייחודית אשר מציעה לבחון את עצמנו באמצעות ההתנהגות של הדמויות שאנחנו, ככותבים, בוראים. על פי גישה זו, התבוננות בבחירות של הדמויות תעלה את רמת המודעות העצמית שלנו ותוביל אותנו להתבוננות פנימית.

המסע שעוברת הדמות הוא לעולם מסעו הפנימי של האדם הכותב אותה, ועל כן, למעשה, זהו מסע חיפוש – מסע אל מעמקי הנפש, ששיאו בהתגלות של תובנה עמוקה אשר תשפיע על שארית חיינו.

דמויות. זה הסיפור

סיפור עוסק בצרכים רגשיים של דמויות - בין אם זהו סרט קולנוע,

הצגת תיאטרון, סדרת טלוויזיה או סיפורת.

במרכז כל סיפור ניצבת דמות העומדת בפני מסע פנימי, ששיאו בפתרון קונפליקט ובגילוי עצמי. כך היה מאז ומתמיד, וכך גם יהיה.

התשובה לשאלה כיצד מבנה סכמתי פשוט מהווה בסיס לעושר כה רב של סיפורים מקוריים, טמונה באמת  אבסולוטית עתיקה:

סיפורים פשוטים, דמויות מורכבות.
היות שבין אם הסיפור הוא מדע בדיוני, מחזמר, קומדיה רומנטית, דרמת מתח או סרט מלחמה, אישיותה של הדמות הראשית היא זו אשר מכתיבה את העלילה. ואין דמות אחת 
הדומה לאחרת. 

מהראש למסך ויזואל2.jpg
bottom of page