top of page

קצת עלי

מתן22שירם4.jpg

מלאכת כתיבת הסיפור הינה עיסוקי המרכזי מזה למעלה מעשרים שנה. תחילה כעיתונאי, לאחר מכן כמבקר קולנוע, ובהמשך כתסריטאי, כבמאי, כעורך תסריט, כלקטור, וכמנחה סדנאות כתיבה לקולנוע ולטלוויזיה. עיסוק זה הפך עם השנים לחלק מהותי מחיי, והוא משקף מחויבות עמוקה ואהבה גדולה לאמנות הכתיבה.

בשנים האחרונות בחרתי להתמקד בסוגיות מחקר מרכזיות בתחום הכתיבה – מחקר עומק על עיצוב ופיתוח דמויות, וכן בהוראה על בסיס הגישות והתאוריות אותן פיתחתי.

הבחירה ללמד וללוות כותבים אחרים הביאה את הרעיונות לבשלות, וחידדה את ייעודו של אתר זה כנדבך מרכזי במטרה המנחה אותי כיום: העברת ידע והענקת כלים וערכים מנחים להבנה עמוקה של תהליך הכתיבה.

השאיפה שלי היא לסייע לכותבים לממש את הפוטנציאל הטמון בהם – כל אחד על פי מידת כישרונו ומסירותו – ולהשיג הישג משמעותי, אישי ומקצועי כאחד. 

bottom of page